020-446640 [email protected]

BOSTADSRÄTTSFÖRENING BRF

Vi sänker era uppvärmingskostnader genom tilläggsisolering av vinden med miljövänlig lösullsisolering

Inventering & Offert

Vi erbjuder en kostnadsfri genomgång/inventering av era vindar där vi undersöker möjligheterna att sänka uppvärmningskostnaderna genom tilläggsisolering. Vi åtgärdar både kallvindar och vindsförråd.

Tilläggsisolera fastigheten

När ni accepterat vårt förslag på åtgärder återkommer vi för att planera in lösullsentreprenaden och eventuella snickeriarbeten. Vi använder miljövänliga eldrivna isoleringsmaskiner som ej bullrar och stör de boende under arbetets gång.

Injustering av värmesystem

När den nya varma ”mössan” är installerad på huset är det dags att justera in värmesystemet och sänka framledningstemperaturen. På så sätt säkerhetställs att uppvärmningskostnaden minskas med beräknat belopp.

Energibesparing

När fastigheten är isolerad med lösullsisolering och injustering av värmesystemet är gjord återstår bara att luta sig tillbaka och njuta av den radikalt lägre energiförbrukningen. 

Energibesparing

Hur mycket energi man kan spara på att tilläggsisolera vindarna på er fastighet beror givetvis på förutsättningarna. Vanligvis varierar besparingspotentialen mellan 10-50% av uppvärmingskostnaden. Det betyder att återbetalningstiden är mellan 2 och 10 år vilket är en svårslagen investering för er bostadsrättsförening.

  • Energiförbrukning Uppvärmning innan åtgärd 100%
  • Energiförbrukning Uppvärmning efter tilläggsisolering 50%

Vi är mycket nöjda med det arbete ni utfört åt oss. Både låghusen i första etappen och nu höghusen i andra etappen. Vi är gärna era referenser framöver.

Joel Fagerlind

Styrelsemedlem, Brf Mörbyskogen

VILL ER FÖRENING OCKSÅ SPARA PENGAR? FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI ER INOM KORT!