MÖGELSANERING VIND

Är du orolig att din kallvind är angripen av mögel? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med utredning och åtgärd.
Tilläggsisolering vind

MÖGELSANERING PÅ KALLVINDAR

Fukt är en förutsättning för att mögel ska få fäste och börja växa. Kallvindar är extra känsliga för detta under höst och vinter och man gör klokt i att hålla ett öga på vinden kontinuerligt. Mögel finns i princip överallt och en del mögelarter är ofarliga medan andra kan göra dig långvarigt sjuk. Det orsakar allergier och allmänhälsan varför det är viktigt att du gör en ordentlig utredning om du misstänker att din kallvind är angripen av mögelsporer.

Vi kommer ofta i kontakt med mögelpåväxt i samband med att vi inspekterar vindar i samband med tilläggsisolering. Innan man utför en tilläggsisolering är det viktigt att kontrollera följande punkter:

– Är yttertaket regntätt?
– Är vindsbjälklaget lufttätt?
– Fungerar ventilationen i huset?
– Inget övertryck inne i huset? Läcker luften ut till vinden om du öppnar vindsluckan försiktigt?
– Är vinden lagom ventilerad?
– Är råsponten missfärgad?

Isoleringslandslaget hjälper till att åtgärda eventuella fel på vinden innan vi sprutar in ny lösullsisolering. Om vi misstänker mögelpåväxt kopplar vi in någon av våra sammarbetspartners som genomför en utredning samt tar hand om sanering av mögelpåväxten. 

WATERPROOF DIRECT AB

I Stockholm/Mälardalen arbetar vi i nära samarbete med Waterproof Direct AB när vi misstänker mögelpåväxt.

Waterproof Direct Sverige AB  är verksam på flertalet orter i Sverige.  De är specialiserade på mögel- och fuktkontroll med åtgärd i vindar, krypgrunder, källare, lägenheter. Waterproof Direct är certifierad för radonutredning och åtgärd.

De är utbildade och certifierade i fuktkunskap,  certifierad installationsfirma av av bl a Trygghetsvakten, Alron, mfl. Godkänd för radonutredning och åtgärd, vi är medlemmar i Svenska radonföreningen.

Deras målsättning är att alltid ge kunden snabb och bästa tänkbara service, information och rätt lösning. Waterproof Direct påbörjar alla projekt med en kontroll för att ta reda på orsaken till problemet och därefter föreslå en lösing som är anpassad till objektet.

OM OSS
Isoleringslandslaget är Svenska Landslaget i Lösullsisolering. Vi är en rikstäckande försäljningsorganisation som utför lösullsentreprenader i hela Sverige. Utöver tilläggsisolering av vindar erbjuder vi lösullsisolering i alla konstruktioner och kompletta byggsystem med tätskikt och tejp som behövs för att bygga sunda, energisnåla, fukt- och brandsäkra byggnadskonstruktioner. Vi är partner med Pro clima, som är världsledande inom diffusionsöppna tätskikt. Isoleringslandslaget är medlem i IG Passivhus och har en anställd Passivhusexpert. Fråga någon som vet, fråga Isoleringslandslaget!
© 2018 Isoleringslandslaget AB
KONTAKTA OSS
Isoleringslandslaget AB
Gamla Stallet, Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY

Org.nr.: 559022-5800

Tel: 020-44 66 40
Mail: info@isoleringslandslaget.se

FÖLJ OSS