020-446640 [email protected]

Lösull

Hand full med isEco cellulosaisolering

Lösull i vägg , tak eller bjälklag är något som efterfrågas mer och mer. Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv metod. Isoleringen sprutas in mellan reglarna och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar. Väggkonstruktionen ska givetvis var beklädd med vinduk på utsidan och en ångbroms på insidan.

Lösull på vinden är väldigt effektivt eftersom man slipper skarvar och springor då isoleringen fyller ut ett jämt och tjockt lager. Lösull är ett bättre alternativ genom att få till tätheten och man slipper skära isoleringsskivorna. När man skär isoleringsskivorna så är det väldigt svårt att få till tätheten och detta gör att man riskerar värmeläckage. Därför tycker vi att lösull är det bästa alternativet just för att man får en mycket tätare isolering.

Lösull ifrån Isocell är ett enkelt val eftersom det är en mer miljövänlig och sund isolering. Lösullen från Isocell är gjord av svenska tidningar. Tidningarna blandas sedan med miljövänliga tillsatser i en kvarn. Lösullen är naturligt motståndskraftigt mot skadedjur, insekter, mögel, röta och brand. I Sverige tillverkas produkten främst baserad på olästa tidningar från Expressen och Aftonbladet. Det är en naturlig isolering och är ett väldigt miljöanpassat alternativ. Vår lösull är bedömd i SundaHus och Byggvarubedömningen med högsta betyg.

 

 

Ring oss på: 020-44 66 40
E-post: [email protected]